View Sidebar

Õhk-vesi soojuspumbad

Pakume Teile kõrgkvaliteetseid õhk-vesi soojuspumpasid:

Vitocal 100-S/Vitocal 111-S
Hoonete kütmiseks ja sooja vee valmistamiseks mõeldud õhk-vesi kütteseade võimsusega 3,0 kuni 15,7 kW. Sisseehitatud kütteringluspumbaga varustatud toaseadmega õhk-vesi soojuspump, mis soojendab ka tarbevett (Vitocal 111-S sisseehitatud boiler mahuga 220 liitrit). Kasutegur COP kuni 4,9 (õhk +7C, vesi +35C). Ilmastikukndel välisüksus koos aurustaja, kompressori, paisumisventiili ja ventilaatoriga. Seadme automaatika võimaldab lisakütteseadme aktiveerimist. Ümberpööratav töörežiim – võimaldab kasutada suvisel ajal jahutamiseks.

Vitocal 200-S/Vitocal 222-S
Hoonete kütmiseks ja sooja vee valmistamiseks mõeldud õhk-vesi kütteseade võimsusega 3,0 kuni 11,6 kW. Sisseehitatud kütteringluspumbaga varustatud toaseadmega õhk-vesi soojuspump, mis soojendab ka tarbevett (Vitocal 222-S sisseehitatud boiler mahuga 220 liitrit). Kasutegur COP kuni 4,9 (õhk +7C, vesi +35C). Ilmastikukndel välisüksus koos aurustaja, kompressori, paisumisventiili ja ventilaatoriga. Seadme automaatika võimaldab lisakütteseadme aktiveerimist. Ümberpööratav töörežiim – võimaldab kasutada suvisel ajal jahutamiseks.

Miks õhk-vesi soojuspump võiks Teile kasulik olla?

Kui vaadata investeeringute osas tulevikku, siis on sellised soojuspumbad teiste soojuspumpadega võrreldes universaalsemad, sest õhku kui soojusallikat leidub kõikjal ning seda saab kasutada ilma erilubadeta ning suurte ehitusalaste kulutusteta.
Õhk-vesi soojuspumpasid on olemas peaaegu nii mitmepereelamutele kui ka vähese energiatarbimusega majadele. Sellised soojuspumbad on ruumisäästlikud, edukalt on võimalik selliseid soojuspumpasid paigaldada ilma keldrikorruseta objektidele.
Õhk/vesi soojuspumbad on saadaval erinevate küttevõimsustega. Seadmed sobivad kasutamiseks välisteperatuuril kuni -26C ning küttevee saavutatav maksimaalne temperatuur on kuni 65C. Väga käreda pakase korral vajavad pumbad lisakütet, mis töötab soojuspumbaga paralleelselt.
Soojuspumbad on keskkonnasõbralikud, sest kasutatakse korduvkasutatavaid, aga samas kergesti hooldatavaid või lausa hooldusvabasid materjale.
Viessmanni soojspumbad kasutavad split-ühendust, mis lihtsustab siseseadme asukohavalikut ning vähendab sise- ja välisseadme ühendamisega kaasnevaid puurimis- ja lõhkumistöid.