View Sidebar

Õhk-vesi soojuspumbad

Pakume Teile kõrgkvaliteetseid õhk-vesi soojuspumpasid:

Vitocal 160-A
Sooja tarbevett tootev boileriga integreeritud õhk-vesi soojuspump, kasutab sooja vee tootmiseks ruumiõhu või ventilatsiooniõhu (ventilatsioonisüsteemi heitõhu poolega integreerimisel) soojust. Boileri maht 285 liitrit, on võimalik tellida ka solaar- või küttesüsteemiga ühendamisvõimalustega (tüüp WWKS), sisseehitatud elektrikütteseade. Kõrge soojustegur – COP 3,56 õhutemperatuuril 15C, sooja vee temperatuuril 15-45C.
Vitocal 160-A välisilme
Vitocal 160-A lõige

Vitocal 200-S
Hoonete kütmiseks ja sooja vee valmistamiseks mõeldud õhk-vesi kütteseade võimsusega 3,0 kuni 10,6 kW. Sisseehitatud kütteringluspumbaga varustatud toaseadmega õhk-vesi soojuspump, mis soojendab ka boileris tarbevett. Kasutegur COP kuni 4,6 (õhk +7C, vesi +35C) Maksimaalne pealevoolutemperatuur kuni +55C välistemperatuuri -15C juures. Ilmastikukndel välisüksus koos aurustaja, kompressori, paisumisventiili ja ventilaatoriga. Katla automaatika võimaldab lisakütteseadme aktiveerimist. Ümberpööratav töörežiim – võimaldab kasutada suvisel ajal jahutamiseks.
Vitocal 200-S
Vitocal 200-S siseseadme lõige
Vitocal 200-S välisseadme lõige
Vitocal 200-S võimalikud ühendusskeemid

Vitocal 222-S/242-S
Hoonete kütmiseks ja sooja vee valmistamiseks mõeldud õhk-vesi kompaktkütteseade sisseehitatud boileriga võimsusega 3,0 kuni 10,6 kW. Sisseehitatud kütteringluspumbaga varustatud ja sisseehitatud 170-liitrise ja 220-liitrise (Vitocal 242-S, päikesepaneelide valmidusega seade) boileriga toaseadmega õhk-vesi soojuspump. Kasutegur COP kuni 4,6 (õhk +7C, vesi +35C) Maksimaalne pealevoolutemperatuur kuni +55C välistemperatuuri -15C juures. Ilmastikukndel välisüksus koos aurustaja, kompressori, paisumisventiili ja ventilaatoriga. Katla automaatika võimaldab lisakütteseadme aktiveerimist. Ümberpööratav töörežiim – võimaldab kasutada suvisel ajal jahutamiseks. Vitocal 242-S puhul on olemas päikesepaneeli lisamise valmidus, seadmes on lisatud boilerisse lisasiug, solaarringi pump ja täiteventiilid.
Vitocal 222-S
Vitocal 222-S siseseadme lõige
Vitocal 242-S siseseadme lõige

Miks õhk-vesi soojuspump võiks Teile kasulik olla?

Kui vaadata investeeringute osas tulevikku, siis on sellised soojuspumbad teiste soojuspumpadega võrreldes universaalsemad, sest õhku kui soojusallikat leidub kõikjal ning seda saab kasutada ilma erilubadeta ning suurte ehitusalaste kulutusteta.
Õhk-vesi soojuspumpasid on olemas peaaegu nii mitmepereelamutele kui ka vähese energiatarbimusega majadele. Sellised soojuspumbad on ruumisäästlikud, edukalt on võimalik selliseid soojuspumpasid paigaldada ilma keldrikorruseta objektidele.
Õhk/vesi soojuspumbad on saadaval erinevate küttevõimsustega. Seadmed sobivad kasutamiseks välisteperatuuril kuni -20C ning küttevee saavutatav maksimaalne temperatuur on kuni 65C. Väga käreda pakase korral vajavad pumbad lisakütet, mis töötab soojuspumbaga paralleelselt.
Soojuspumbad on keskkonnasõbralikud, sest kasutatakse korduvkasutatavaid, aga samas kergesti hooldatavaid või lausa hooldusvabasid materjale.
Viessmanni soojspumbad hoonete kütmiseks seeriast Vitocal 200-S kasutavad split-ühendust, mis lihtsustab siseseadme asukohavalikut ning vähendab sise- ja välisseadme ühendamisega kaasnevaid puurimis- ja lõhkumistöid.