View Sidebar

Pädevused

KALMER KOLLOM

Gaasitöid juhtiva isiku pädevus ulatuses:
A-;B-;C- ja D-kategooria gaasipaigaldise (maa-, vedel- ja biogaas) remontimine, hooldamine ja ehitamine; gaasiseadme või abiseadme paigaldamine; gaasitorustiku materjal – teras, vask ja plast.

Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja pädevus ulatuses:
A-;B-;C- ja D-kategooria gaasipaigaldis (maa-, vedel- ja biogaas).

Surveseadmetöid juhtiva isiku pädevus ulatuses:
Aurukatla, kuumavee või muu vedeliku katla, surveanuma ja ohtliku vedeliku (kütused) paikse mahuti remontimine, ümberehitamine ja paigaldamine ning torustiku paigaldamine.

Surveseadme kasutamise järelevaataja pädevus ulatuses:
Aurukatel, kuumavee või muu vedeliku katel, surveanum ja ohtliku vedeliku (kütused) paikne mahuti.

Soojuspumpade alane pädevus ulatuses:
Eesti Soojuspumba Liidu B-kategooria sertifikaat

Viessmanni seadmete alane pädevus ulatuses:
Viessmanni kütteseadmete dimensioneerimine, paigaldamine, hooldamine, remondi ja garantiiremondi teostamine.

KALLE TAEVERE

Viessmanni seadmete alane pädevus ulatuses:
Viessmanni kütteseadmete paigaldamine, hooldamine, remondi ja garantiiremondi teostamine.