View Sidebar

Elektritööd

Meie poolt teostatavad elektritööd:

  • Väliselektritööd
  • Maanduste ja piksekaitsesüsteemide ehitamine
  • Siseelektritööd
  • Elektrikilpide paigaldus ja renoveerimine
  • Valgustite paigaldus
  • Valgustugevuse ja -tiheduse mõõtmine
  • Põrandaküttekaablite paigaldus
  • Elektripaigaldiste kontrollmõõtmised, tehniline kontroll
  • Elektriprojektide koostamine
  • Käidutööd