View Sidebar

Korduma kippuvad küsimused

Ülemistel korrustel on radiaatorid leiged või külmad?
Kontrollida küttesüsteemi rõhku, mudafiltreid. Õhutada radiaatorid ja pumbad.

Katel töötab, aga ei jõua maja ära kütta?
Kontrollida tsirkulatsiooni küttesüsteemis. Kontrollida küttesüsteemi rõhku, mudafiltreid. Õhutada radiaatorid ja pumbad.

Pump on tuline ja teeb häält?
Kontrollida, kas pumbas ei ole õhku või pump ei ole kinni kiilunud. Kontrollida tsirkulatsiooni küttesüsteemis. Kontrollida küttesüsteemi rõhku, mudafiltreid.

Kuidas teha restart?
Viessmann Vitopend 100 WHOA ja WH1B tehakse restart kütte seadistamise nupu keeramisega paremale põhja.
Viessmanni Vitotronic 100 või 200 juhtautomaatikaga katlal on restardi nupp automaatika küljes vasakul pool, hoida nuppu all kuni punane tuli kustub.Teistel kateldel on üldjuhul restardi nupp eraldi juhtpaneelil.

Plaatsoojusvahetiga katlal ei tule sooja vett või tuleb ebaühtlaselt?
Kui vesi pole piisavalt soe, on plaatsoojusvaheti ummistunud või katlakivi täis.

Vee rõhk süsteemis tõuseb?
Viessmanni seinakateldel on paisupaagid olemas. Kui paisupaak on katki, siis rõhumanomeeteri seier väriseb.

Mis juhtub, kui elekter läheb ära?
Kui elekter tagasi tuleb, siis katel käivitub ise uuesti, kõik eelnevad seadistused säilivad.

 

MIDA JÄLGIDA:

Kondensatsioonieraldajaga ja kondensatioonikateldel peab olema korstna kalle katla suunas.

Jälgige, et teil poleks paisupaakide ees kraane. Muidu võib juhtuda, et keegi keerab kogemata kraani kinni ja soojeneval veel pole kuhugi paisuda.

Uurige käivitajalt kas tal on üldse luba teie katelt käivitada. Info selle kohta katla maaletoojalt.

Küsida käivitajalt garantiitalong ja kasutusjuhend. Küsige võimalikult palju küsimusi, et hiljem vältida rumalaid väljakutseid.

Katlale on soovituslik teha kord aastas tehnohooldust.

Kindlasti jälgida, et katlast väljuvad torustikud oleks klambritega seinale kinnitatud, oma raskusega ja hüdrauliliste löökide tõttu vajuvad torud katla küljest lahti ja kogu süsteem jookseb tühjaks.

Kindlasti jälgida, et teie katel seadistakse vastavalt teie vajadustele.

Küsida kontakte firma kohta, kes tulevikus teie katla eest hoolitseks.

Jälgida kindlasti, et katlaruumis oleks ettenähtud õhuavad.

Viessmann annab oma kateldele garantiid 1+1 aastat ehk peale esimest aastat tuleb kindlasti teha tasuline hooldus, et garantii pikeneks.

 

Veeboilerist tuleb mädamunalõhnalist vett.

Põhjusi võib olla mitmeid: 1. Boileri seintele võib tekkida bakterioloogiline saastekiht (biokile) ja selle tekkemehhanisme võib olla erinevaid. Saastekiht võib boileri seinale tekkida pärast veetorustiku, veekraanide, filtrite, boileri kütteelementide vms paigaldamist ja remonti, kui töö on tehtud mustalt. Samuti võivad need mikroorganismid juba enne veeseadmete ja torude paigaldamist olla sattunud nende sisemusse.Bakterioloogilise saastekihi (biokile) tekkimise tagajärgi võib tunda alles pika aja möödudes pärast remonti või paigaldustöid. Kõik sõltub saastumise suurusest ja keskkonna füüsikalis-(bio)keemilistest tingimustest. Erinevate veekihtide vesi on erineva keemilise koostisega ning sellepärast võib ka erinevate puurkaevude veevahetus boileris toimuvate biokeemiliste protsesside tasakaalu nihutada ühele või teisele poole (ebameeldiva lõhna suurenemise või vähenemise suunas). 2. Iga põhjavesi sisaldab, geoloogilistest tingimustest sõltuvalt, suuremal või vähemal määral orgaanilisi ja anorgaanilisi ühendeid. Puurkaevust väljapumbatud vee seismisel ja temperatuuri tõusmisel hakkavad põhjavees olevad orgaanilised ja anorgaanilised ained biokeemiliste ja keemiliste protsesside käigus üsna kergesti lagunema oma koostisosadeks. Kuni jätkub hapnikku, kulgevad need protsessid aeroobselt. Bakterid lagundavad orgaanilised ühendid (bakterid toituvad neist) ning oksüdatsioon võib kesta kõrgemate oksiidide moodustamiseni, s.t süsinikust saab CO2, lämmastikust NO2 jne. Vajalik hapnik saadakse keskkonnast (veest), milles lagunemine toimub. Kui hapnikust jääb puudu, kaotab aeroobne süsteem tasakaalu ning keskkond muutub anaeroobseks. Lagunemine küll jätkub, kuid nüüd juba anaeroobsete organismide kaasabil. Tekkinud laguproduktidest on mitmed halva lõhnaga, nagu näiteks sulfiidid ja väävelvesinik. 3. Puurkaevude vees võib esineda vähesel määral sulfiide, kuid tavaliselt sellisel kontsentratsioonil, mida inimese haistmisorganid ei registreeri (tavaline inimene hakkab tundma sulfiidide lõhna alates 0,02 mg/l). Sulfiidide sisalduse suurenemine veevõrgus on tingitud füüsikalis-keemiliste tingimuste muutusest (toru,boileri jne materjalid võivad ka sisaldada mingil määral väävliühendeid), biokeemilistest protsessidest ja sulfaatioone redutseerivate bakterite elutegevusest. Iseloomulik on selline situatsioon vee vähese tarbimisega piirkondades, kus vesi seisab juba torustikus. Kui sellist vett hoida veel soojas boileris või kuumaveekatlas, hoogustuvad eelpoolnimetatud biokeemilised ja keemilised protsessid märgatavalt, mille tulemusena võib tunda laguproduktide ebameeldivat lõhna. 4. Osades veeboilerites kasutatakse vee pehmendamiseks nn. magneesiumelektroodi, mis aga kahjuks soodustab mõnede põhjaveekihtide vee keskkonnas väävelvesiniku teket boileris. Elektroodi eemaldamisega saadakse ebameeldivast lõhnast lahti, kuid küttekeha kulub kiiremini.

Soovitused probleemi vältimiseks: 1. Muretseda vajadustele vastava suurusega veeboiler. Suures boileris vahetub vesi vähese tarbimise juures aeglaselt. 2. Pikemaks ajaks kodust lahkumisel mitte jätta vett boilerisse, sest seisev vesi roiskub kiiresti. 3. Lasta teha torustiku, veeseadmete jms paigaldamis- ja remonditöid tunnustatud spetsialistidel, mitte juhutöölistel. 4. Teostada remonditöid (näiteks ka maja veetorustiku vahetustööd, filtrite vahetus jms) puhtalt, et vältida saasteainete sattumist veesüsteemidesse. 5. Kasutada uusi, mittesaastunud materjale. 6. Pärast boileri remonditöid (näiteks soojenduselektroodi vahetust, katlakivi eemaldamist) desinfitseerida boileri sisepinnad lahja (õrna lillaka värvusega) kaaliumpermanganaadi lahusega. Sulgeda boiler, lasta see vett täis ja seejärel tühjendada kaaliumpermanganaadi jääkide eemaldamiseks. Lasta boiler uuesti vett täis ning hoida mõnda aega boiler maksimaaltemperatuuril ning seejärel boiler tühjendada ning täita uue veega. 7. Mitte hoida boileri vett madalatel (alla 50C) temperatuuridel.