View Sidebar
Ettevõttest

Ettevõttest

Tere tulemast OÜ Faststart koduleheküljele!

OÜ Faststart on asutatud 2002. aastal. Alustasime 2006. aasta mais gaasivarustustööde teostamise ning gaasikatlamajade rajamisega. Tänaseks päevaks oleme käinud pika tee firma tehnilise pädevuse arendamisel.

Käesolevaks ajaks oleme saavutanud kindla positsiooni nii gaasitööde teostamise kui ka soojustehniliste lahenduste pakkumise valdkonnas. Meie firma tegeleb kvaliteetsetel Viessmanni kütteseadmetel baseeruvate küttesüsteemide projekteerimise ja ehitamisega. Alates 2011. aastast pakume uue valdkonnana ka madalpinge elektripaigaldiste projekteerimist ja ehitamist ja erinevate soojuspumpade dimensioneerimist ning projekteerimist, paigaldamist, hooldust ja remonti. Alates 2012. aastast on meie ettevõttel pädevus ja võimekus erinevateks surveseadmetöödeks, näiteks aurukatelde ja -torustiku paigaldamisest kuni paiksete ohtliku vedeliku (kütuse) mahutite remontimiseni.

Arvestades turu ja tehnoloogiate arengut, pakume gaasi-, puu-, pelleti-, õli- ja päikesekütet ning soojuspumpasid. Tänasel päeval pakume täislahendusi nii klassikalistel fossiilkütustel (gaas, õli) kui ka taastuvenergial (päike, biokütused) baseeruvate katlamajade projekteerimisel ja ehitamisel. Me peame oma missiooniks pakkuda praegustele ja tulevastele klientidele parimaid ja säästlikumaid soojustehnilisi lahendusi. Kasutades oma kogemust keskmiste ja suurte katlamajade hooldamisel, püüame pakkuda klientidele taskukohase hinnaga efektiivseid lahendusi, sõltumata energiakandjatest. Samuti anname nõu sobiliku ning säästliku automaatika valikuks ja seadistamiseks, aga ka elektripaigaldise ohutuks muutmiseks.

Uue suunana toome 2011. aastast alates Eestisse eriotstarbelisi gaasiseadmeid (tööstuslikud kiirgurid, inverterid) ja erinevaid automaatika komponente.

Seniste tegutsemisaastate jooksul oleme korduvalt teinud koostööd erinevate kindlustsusseltsidega, et taastada õnnetusjuhtumite tõttu toasoojata jäänud perede meelerahu. Meie poole pöördudes saate kiirelt kindlustusseltside poolt aktsepteeritud hinnapakkumise soojussüsteemi kahju likvideerimiseks.

OÜ Faststart areneb koos oma klientide ja nende vajadustega.

27. detsember 2013